Navigation

Náš PROGRAM
na volební období 2014-2018

PRIORITY PRO MĚSTO

  • Nepustíme do města hazard, korupci a město nezadlužíme.
  • Zasadíme se o vznik dalších pracovních míst.
  • Vybudujeme 100 nových malometrážních městských bytů.
  • Propojíme sídliště Sosna s centrem města.
  • Vytvoříme novou relaxační zónu podél břehů Olše.

 

CÍLE PRO MĚSTO

1. Radnice vstřícná občanům

Nepustíme do města hazard, korupci a město nezadlužíme.
Budeme pořádat veřejná projednávání o palčivých problémech města.
Zintenzivníme zapojení občanů do rozhodování o městě.
Otevřeme a zprůhledníme samosprávu města a jeho hospodaření (např. vystavením smluv na internetu.)
Podpoříme zajímavé nápady mladých lidí a zapojíme je do dění ve městě.

2. Doprava a stavby

Propojíme sídliště Sosna s centrem města.
Zajistíme návaznost MHD na vlakové spoje a zvýhodníme jízdné MHD pro matky s dětmi a seniory.
Zřídíme nové cyklotrasy a stojany na kola ve městě a vybudujeme cyklostezku ve směru na Český Těšín.
Zrekonstruujeme další chodníky a místní komunikace včetně okrajových částí města, mimo jiné cestu do Tyry.
Vybudujeme parkovací dům na Sosně a další parkovací místa v Lyžbicích.
Postavíme nadchod Dušinec a chodník v Neborech.
Ve spolupráci s ČD zmodernizujeme vlakové nádraží včetně přednádražního prostoru a parkoviště.
Ve spolupráci s hasiči a policií vybudujeme moderní Integrované výjezdové centrum pro policii, strážníky a hasiče.
Zrekonstruujeme ulici Nádražní a navazující ulici Těšínskou.

3. Životní prostředí – atraktivní Třinec

Peníze za tříděný odpad vrátíme snížením poplatku za svoz.
Zřídíme městskou tržnici.
Zrekonstruujeme sídliště nad Hradčany, dvorany na ul. Janáčkova a Chopinova.
Zrevitalizujeme odpočinkovou plochu na ulici Habrová na Sosně – parkoviště, dětské hřiště, herní prvky.
Založíme nové parky – např. u Gymnázia, za ZUŠ na ul. Třanovského, u hvězdárny.
Rozšíříme vodovodní a kanalizační síť v okrajových částech města (Guty, Nebory a Oldřichovice.)

4. Sociální oblast a bydlení

Vybudujeme 100 nových malometrážních městských bytů.
Zasadíme se o vznik dalších pracovních míst.
Změníme pravidla přidělování městských bytů ve prospěch mladých rodin a seniorů.
Budeme pokračovat v pořádání ozdravných pobytů pro děti ve spolupráci se školami.
Budeme pokračovat ve zkrášlování veřejného prostoru.
Zmodernizujeme a rozšíříme prostory Klubu seniorů.
Pomůžeme rodinám s malými dětmi podporou vzniku tzv. dětských skupin.

5. Školství a kultura

Budeme pokračovat v modernizaci škol.
Vybudujeme a obnovíme další dětská hřiště a hrací prvky ve městě.
Rozšíříme nabídku Třineckého kulturního léta a dalších akcí pod širým nebem.
Vybudujeme polyfunkční dům na Karpentné.
Podpoříme rozvoj alternativního školství na území města.
Budeme oceňovat aktivní Třinečany a jejich počiny.
Podpoříme ještě více kulturních projektů a iniciativ.

6. Sport a volný čas

Vytvoříme novou relaxační zónu podél břehů Olše.
Zřídíme workoutové hřiště ve městě a přírodní posilovnu v lesoparku.
Vybudujeme městský amfiteátr.

Podpoříme sport, volnočasové aktivity a neziskový sektor formou grantů a příspěvků.
Rozšíříme dráhu pro in-line bruslení mezi stadionem a lesoparkem.
Podpoříme údržbu lyžařských běžeckých tratí v okolí Javorového.
Obohatíme “promenádní” chodník o dětské herní prvky.
Zlepšíme přístupnost nejvýznamnější třinecké památky – dřevěného kostela v Gutech.