Adolf Bolek

Kandidát s číslem 18

18
Adolf Bolek

Většinu života pracoval v Třineckých železárnách na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a posuzování stavu bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.

Profese
předseda osadního výboru Nebory
Věk
78 let
Koníčky
rád provází návštěvy a exkurze v TŽ a dle zájmu i po městě, uspokojuje mne práce na zahradě a pobyt v přírodě
Motto
Je třeba vyslechnout každý názor, byť je i v protikladu. Nečinit nečekané závěry. Vážit si práce druhých.
Co pro vás znamená Třinec?

Třinec je mé rodiště, ke kterému jsem vázán. Je zde krásné přírodní prostředí, krásné chytré město a dobří lidé. Stojí za to pro Třinec pracovat. Město spojuji s asociačními programy se slovenskými a polskými městy, přináší mnoho prospěšných výsledku.

Jak / Kde vidíte Třinec za čtyři roky?

Třinec se za čtyři roky změní. Jsou zde plány, výhledy a strategické záměry. Vedení města má vizi, jak je dále realizovat v oblasti občanské vybavenosti, kultuře, sportu, sociálních službách, vzdělávání apod. Úřad jako magistrát dostane větší odpovědnost vůči regionu. Stane se prestižním městem v Česku i v zahraničí. Má k tomu dobře nakročeno, má významné osobnosti ve sportu, kultuře, zdravotnictví i v technické oblasti.