Mgr. Jiří Zabystrzan

Kandidát s číslem 13

13
Mgr. Jiří Zabystrzan
Profese
ředitel základní umělecké školy
Věk
44 let

Po klapkách klavíru se pohybuje jako doma, stejně jako po rodném Třinci, kde jeho kroky nejčastěji vedou do ředitelny zdejší základní umělecké školy. Milovanému rodišti a hudbě zasvětil Jiří Zabystrzan život. Ten se snaží formovat prostřednictvím aktivit ZUŠky také u mladých Třinečáků.

„Naším cílem je žáky umělecky nejen vzdělávat a vychovávat, prostřednictvím umění je vést k trpělivosti, sebeovládání, systematičnosti, ale také rozvíjet jejich tvořivost a schopnost vyjádřit sebe a své pocity,” vidí hlavní poslání ZUŠky, která ročně vzdělává na 850 žáků a kterou letos vede jubilejních 10 let, Jiří Zabystrzan. 

O mladé Třinečany je podle něj ve městě postaráno dobře. „Využít zde mohou nejen široké nabídky aktivit k rozvoji svého nadání, ať už jde o oblast umění, nebo třeba o sport,“ pochvaluje si a oceňuje i nejrůznější akce, na nichž mají mladí talenti možnost ukázat se. „Ať už jde o Třinecké kulturní léto, MajDay či první ročník Majálesu, který má velký ohlas. Myslím, že tyto akce jsou krokem správným směrem a že práce a spolupráce magistrátu, třineckého kina, knihovny, Trisie i ZUŠky se odráží na pestrém vyžití v našem městě,“ říká Zabystrzan i z pohledu člena komise pro kulturu a sport a především zastupitele, jehož roli zastává již osmým rokem. 

Ačkoli jeho cesty jako hudebníka směřují na pódia nejrůznějších měst napříč naší republikou i za její hranice, vždy se rád vrací do hutnického města za zdejší kulturou, přírodou, za přáteli a především za svou manželkou a devítiměsíční dcerkou Ellou.