Bc. Vojtěch Dohnal

Kandidát s číslem 9

9
Bc. Vojtěch Dohnal
Profese
marketér, manažer, produkční
Věk
30 let
Koníčky
cestování, sport, organizace Majday akcí
Motto
Snažím se měnit k lepšímu sebe i své okolí a užívat si to.
Co pro vás znamená Třinec?

jednoduchost bytí, svoboda, kamarádi

Jak / Kde vidíte Třinec za čtyři roky?

Rád bych v nadcházejících letech posílil Třinec ve smyslu komunity. To znamená větší ekonomickou soudržnost občanů (např. motivovat občany k nakupování lokálních zboží), vzájemná podpora, respekt a společné cíle, vize. Jedním z nástrojů proveditelnosti by měla být lepší komunikace města k občanům a to v tom smyslu, že sdělení “Co se udělalo” obohatíme o “proč se to udělalo a s jakými dalšími navazujícími aktivitami to souvisí a k jakému výsledku tyto akce směřují v horizontu roku, pěti let nebo padesáti let”.
S posílením komunity nebo dílčích menších skupin lidí se stejnými hodnotami bude také sílit jejich hlas a vliv. Například kdyby se nám podařilo chytře využít Mobilní rozhlas a podobné aplikace.
Věřím, že všechny podobné změny povedou k růstu uvědomění si důležitosti sebe sama v našem městě a že díky tomu bude stále méně lidí čekat na budoucí management EU, státu nebo města a že se občané pokusí vzít zodpovědnost do svých rukou.
S kamarády řešíme, jak by se dal zjednodušit život ve městě díky technologiím. Aplikace, která mi zavolá nejbližší taxi, nebo která mi řekne, jaké je dnes na Terase ovzduší. Nebo sdílení kol a automobilů.
Mám pocit, že město žije a že je tady hodně možností co dělat, zažít nebo se něčemu novému naučit – akorát o tom asi nevědí všichni občané. Proto vidím jako nejdůležitější část Dne Majday Festival Pohybu, kde se prezentují různé sportovní kluby nebo jiné spolky a možná se díky nám více propojí a začnou si pomáhat. Proto jsme také nedávno spustili online kalendář akcí, kde může každý pořadatel sportovních, kulturních nebo edukativních akcí přispívat.
Čím více budeme posilovat lokální ekonomiku tím více budeme imunní proti nadnárodním problémům. Za nejlepšího průvodce toho, jak si uvědomit, že mám budoucnost ve svých rukou považuji dokumentární francouzský film Demain. Kéž by ho vidělo celé město…