Naše vize pro Třinec

V dalších letech chceme pracovat zejména na těchto prioritách.
1

Pokračování projektu Via Sosna (spojení Sosny s centrem)

2

Nové možnosti pro parkování

3

Rozšíření vodovodů do příměstských částí

4

Rekonstrukce chodníků a cest na celém území města

5

Spolupráce s osadními výbory na rozvoji všech částí Třince

6

Výstavba dalších bytů pro potřebné

7

Stavba nových relaxačních zón

8

Centrum pro aktivní seniory

9

Kultura a sport pro celou rodinu

Program

Naše podrobné plány pro rozvoj Třince a okolí.
1

Magistrát vstřícný občanům

 • Budeme pořádat veřejná projednávání o problémech města
 • Povedeme otevřený úřad se vstřícnou komunikací s občany
 • Rozvineme systém elektronické komunikace s občany
 • I nadále budeme podporovat zajímavé nápady mladých lidí a zapojíme je do dění ve městě
 • Vyhledáme a efektivně využijeme všech dostupných dotačních titulů
2

Doprava a stavby

 • Připravíme stavby Via Sosna a propojení ul. Lidická a ul. Jablunkovská
 • Zmodernizujeme autobusové stanoviště
 • Zahájíme rekonstrukci ul. Malá Jablunkovská
 • Vybudujeme Werkovou cyklostezku a zřídíme nové cyklotrasy a stojany
 • V rámci podpory čisté mobility rozšíříme dobíjecí infrastrukturu pro elektrokola, elektromobily a elektrobusy
 • Budeme pokračovat v opravách a rekonstrukcích mostků a mostů
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích chodníků a komunikací ve městě i v příměstských částí
 • Najdeme nové možnosti pro parkování a postavíme parkovací dům na Sosně
 • Odlehčíme dopravní situaci v centru města
 • Postavíme nový vjezd ke kostelu sv. Alberta
3

Životní prostředí – atraktivní Třinec

 • Rozšíříme vodovody v příměstských částech
 • Budeme pokračovat ve zkrášlování veřejného prostoru
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci sídliště nad Hradčany
 • Zrevitalizujeme klidovou zónu v ul. Habrové na Sosně
 • Obohatíme „promenádní“ chodník o dětské herní prvky
 • Budeme naplňovat vizi čisté dopravy
4

Sociální oblast a bydlení

 • Budeme pokračovat ve výstavbě bytů pro potřebné
 • Postavíme centrum pro  seniory a budeme podporovat jejich aktivity
 • Pomůžeme rodinám s malými dětmi podporou vzniku dalších dětských skupin
 • Budeme pokračovat v pořádání ozdravných pobytů pro děti ve spolupráci se školami a TŽ.
 • Zavedeme jízdné zdarma v autobusech MHD pro doprovod dětí do 3 let.
5

Školství a kultura

 • Budeme pokračovat v modernizaci škol
 • Podpoříme vzdělávání v technických oborech
 • Podpoříme rozvoj alternativního školství na území města
 • Budeme oceňovat aktivní Třinečany a jejich počiny
 • Podpoříme další  smysluplné kulturní projekty a iniciativy
6

Sport a volný čas

 • Vybudujeme novou relaxační zónu
 • Rozšíříme dráhu pro in-line bruslení mezi stadionem a lesoparkem
 • Zpřístupníme školní hřiště a sportoviště široké veřejnosti
 • Vybudujeme a obnovíme další dětská hřiště a hrací prvky ve městě
 • Budeme pokračovat v údržbě lyžařských běžeckých tratí v okolí Javorového a v lesoparku.
 • Vybudujeme venkovní lezeckou stěnu a další prvky ve skateparku
 • I nadále budeme formou grantů a dotací podporovat kulturu, sport, volnočasové aktivity a v sociální oblasti podporovat projekty pro potřebné
Díky!
S vaším hlasem
měníme Třinec