JUDr. Jana Kantorová 

Kandidát s číslem 7

7
JUDr. Jana Kantorová 
Profese
advokátka
Věk
57 let

Třinec je moderní město založené na tradicích. Těch si Jana Kantorová cení obzvláště, sama o ně pečuje a snaží se, aby zdejší zvyky, nářečí a tolik specifická kultura nezanikly. 

Zatímco v profesi advokátky, kde je právní oporou především v podnikatelské sféře, ji můžete potkávat ve formálních šatech, ve svém volném čase s radostí obléká kroj a nastupuje na parket spolu s tanečním souborem Oldrzychowice, který uchovává tradice našeho regionu již více než čtyři desetiletí. „Jsem moc ráda, že tato část našeho kulturního dědictví může být předávána dál mladé generaci,“ říká dlouholetá členka tanečního souboru.

Třinec je podle ní městem mnoha tváří, vedle té pro něho velmi charakteristické – průmyslové je to město kulturní, sportovní, město různých příležitostí a nabídek, město více národností, ale především město, kde chceme, aby se nám všem dobře žilo. „S tímto se pojí i práce, která byla historicky pro většinu obyvatel spjata především s železárnami. Dnes zde máme spoustu dalších pracovních příležitostí, každý má šanci dělat to, co mu vyhovuje, co ho baví. Třinec patří posledních pár let mezi města, která jsou v rámci celé České republiky hodnocena jako nejpřívětivější pro podnikatele. V tomto vidím příležitosti zejména pro mladé lidi, aby v Třinci našli místo pro svůj život, pro svoji práci, pro podnikání, které budou rozvíjet ke svému prospěchu i k prospěchu občanů našeho města,“ vnímá Jana Kantorová z pozice zkušené radní města. 

Jejím zájmem a cílem je, aby byl v Třinci na vysoké úrovni vstřícný přístup veřejné správy k podnikatelům a celkově kvalitní podmínky pro podnikání. „Zbytek už záleží na schopnostech a možnostech každého z nás,“ je přesvědčena Jana Kantorová. 

Pětatřicetitisícovému městu se nedá upřít rovněž ojedinělý národnostní mix. V symbióze zde žijí lidé české, polské, slovenské, německé, řecké, vietnamské a v poslední době i ukrajinské národnosti. Díky tomu, že Jana Kantorová působí také jako předsedkyně výboru pro národnostní menšiny, má tak příležitost častěji se s těmito lidmi setkávat, poznávat blíže jejich životy, kulturu, vztahy i problémy. „I když se ojediněle vyskytnou nějaké drobné invektivy mezi jednotlivci, jejich soužití v Třinci je příkladem pro jiná města,“ hodnotí Jana Kantorová s tím, že menšiny v Třinci mají velkou zásluhu na udržování tradic a v jejich činnosti je také město podporuje.