MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

Kandidát s číslem 5

5
MUDr. Štěpán Rucki, CSc.
Profese
primář dětského oddělení
Věk
60 let

Je tam, kde začíná život. Ten jeho je nesmazatelně spjat s Nemocnicí Třinec a zdejším dětským oddělením, kde jako primář působí Štěpán Rucki již 26 let. Ročně je zde hospitalizováno přes 2000 dětských pacientů, v odborných ambulancích lékaři ošetří více než 10 tisíc dětí a na svět přivedou asi 800 novorozenců. Toto jsou čísla, která jasně směřují snahy Štěpána Ruckého ‒zachování dostupnosti zdravotních služeb v hutnickém městě pro nejmenší a s tím spojená výchova pediatrů. 

„V současné době dochází k uzavírání dětských oddělení z důvodu nedostatku dětských lékařů. Je také nutná generační obměna praktických dětských lékařů. Právě nyní je v Třinci v aktivní přípravě 10 pediatrů, kteří by v následujících letech měli dosáhnout atestace a být připraveni převzít práci na oddělení i v ambulancích,“ říká primář dětského oddělení Štěpán Rucki a dodává, že stabilita v oblasti nemocniční péče je a vždy byla prioritou Osobností. 

Podle něj je Třinec zdravým městem, které pomáhá. O zachování současného spektra zdravotní péče i v dalších oborech a vnímání potřeb znevýhodněných občanů se jako zastupitel snaží již 16 let, poslední čtyři roky také v roli radního města. V osobním životě pak jeho pomoc daleko přesahuje hranice České republiky, kdy společně s manželkou podporuje sirotky a vdovy v Demokratické republice Kongo.

A když si mezi prací s dětmi, výchovou mladých lékařů či psaním odborných publikací ušetří trochu volného času, rád jej využije k výletům po beskydských kopcích a užívá si tak odpočinek uprostřed přírody.